معنی و ترجمه کلمه حفره هاى بینى پره بینى به انگلیسی حفره هاى بینى پره بینى یعنی چه

حفره هاى بینى پره بینى

septum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها