معنی و ترجمه کلمه حقوق ثابت بدون مزایا و فوق العاده به انگلیسی حقوق ثابت بدون مزایا و فوق العاده یعنی چه

حقوق ثابت بدون مزایا و فوق العاده

base pay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها