معنی و ترجمه کلمه حق بست نشینى به انگلیسی حق بست نشینى یعنی چه

حق بست نشینى

sanctuary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها