معنی و ترجمه کلمه حق دادن مستحق دانستن به انگلیسی حق دادن مستحق دانستن یعنی چه

حق دادن مستحق دانستن

entitle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها