معنی و ترجمه کلمه حق عبور با کشتى گذاره به انگلیسی حق عبور با کشتى گذاره یعنی چه

حق عبور با کشتى گذاره

ferriage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها