معنی و ترجمه کلمه حق موروثى به انگلیسی حق موروثى یعنی چه

حق موروثى

feud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها