معنی و ترجمه کلمه حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف به انگلیسی حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف یعنی چه

حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف

angary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها