معنی و ترجمه کلمه حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف به انگلیسی حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف یعنی چه

حق کشور متحارب براى استفاده از اموال کشور بیطرف

angary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها