معنی و ترجمه کلمه حلقه لاستیکى مخصوص گاز گرفتن کودک تا دندان در آورد به انگلیسی حلقه لاستیکى مخصوص گاز گرفتن کودک تا دندان در آورد یعنی چه

حلقه لاستیکى مخصوص گاز گرفتن کودک تا دندان در آورد

teething ring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها