معنی و ترجمه کلمه حمایت زیاد یابى جهت به انگلیسی حمایت زیاد یابى جهت یعنی چه

حمایت زیاد یابى جهت

favouritism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها