معنی و ترجمه کلمه حمله بزرگ صرع به انگلیسی حمله بزرگ صرع یعنی چه

حمله بزرگ صرع

grand mal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها