معنی و ترجمه کلمه حمله ناگهانى با تمام قوا به انگلیسی حمله ناگهانى با تمام قوا یعنی چه

حمله ناگهانى با تمام قوا

coup de main

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها