معنی و ترجمه کلمه حمله ناگهانى بیهوشى به انگلیسی حمله ناگهانى بیهوشى یعنی چه

حمله ناگهانى بیهوشى

ictus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها