معنی و ترجمه کلمه حنجره اى به انگلیسی حنجره اى یعنی چه

حنجره اى

laryngeal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها