معنی و ترجمه کلمه حنجره بینى به انگلیسی حنجره بینى یعنی چه

حنجره بینى

laryngoscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها