معنی و ترجمه کلمه حوزه انتخابیه به انگلیسی حوزه انتخابیه یعنی چه

حوزه انتخابیه

electorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها