معنی و ترجمه کلمه حومه شهر به انگلیسی حومه شهر یعنی چه

حومه شهر

countryside
exurbia
skirt
suburb
suburbia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها