معنی و ترجمه کلمه حکاکى روى سنگ به انگلیسی حکاکى روى سنگ یعنی چه

حکاکى روى سنگ

lithograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها