معنی و ترجمه کلمه حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف به انگلیسی حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف یعنی چه

حکم توقیف از طرف دادگاه با ذکر دلائل توقیف

habeas corpus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها