معنی و ترجمه کلمه حکم توقیف اموال مدیون تا زمان واریز بدهى خود به انگلیسی حکم توقیف اموال مدیون تا زمان واریز بدهى خود یعنی چه

حکم توقیف اموال مدیون تا زمان واریز بدهى خود

elegit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها