معنی و ترجمه کلمه حکم ورشکستگى به انگلیسی حکم ورشکستگى یعنی چه

حکم ورشکستگى

adjudication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها