معنی و ترجمه کلمه حکم وزارتى که داراى قوت قانونى است به انگلیسی حکم وزارتى که داراى قوت قانونى است یعنی چه

حکم وزارتى که داراى قوت قانونى است

decree law

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها