معنی و ترجمه کلمه حکومت استبدادى به انگلیسی حکومت استبدادى یعنی چه

حکومت استبدادى

autarchy
autarky
dictatorship
tyranny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها