معنی و ترجمه کلمه حکومت توده خلق به انگلیسی حکومت توده خلق یعنی چه

حکومت توده خلق

ochlocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها