معنی و ترجمه کلمه حکومت مطلقه به انگلیسی حکومت مطلقه یعنی چه

حکومت مطلقه

absolutism
caesarism
despotism
suzerain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها