معنی و ترجمه کلمه حکومت معدودى از اغنیا و ثروتمندان به انگلیسی حکومت معدودى از اغنیا و ثروتمندان یعنی چه

حکومت معدودى از اغنیا و ثروتمندان

oligarchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها