معنی و ترجمه کلمه حکومت ملى به انگلیسی حکومت ملى یعنی چه

حکومت ملى

home rule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها