معنی و ترجمه کلمه حیات بخشى به انگلیسی حیات بخشى یعنی چه

حیات بخشى

vitalization
vivification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها