معنی و ترجمه کلمه حیوانى از دسته خارپوستان به انگلیسی حیوانى از دسته خارپوستان یعنی چه

حیوانى از دسته خارپوستان

echinoderm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها