معنی و ترجمه کلمه حیوان راسته ى بى سران به انگلیسی حیوان راسته ى بى سران یعنی چه

حیوان راسته ى بى سران

acephalon
acephalous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها