معنی و ترجمه کلمه خائن به میهن به انگلیسی خائن به میهن یعنی چه

خائن به میهن

parricide
patricide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها