معنی و ترجمه کلمه خائن در امر مذهبى به انگلیسی خائن در امر مذهبى یعنی چه

خائن در امر مذهبى

traditor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها