معنی و ترجمه کلمه خارجى به انگلیسی خارجى یعنی چه

خارجى

abextra
acrotic
adventitious
alien
exoteric
exterior
extern
external
extra
extraneous
extrinsic
foreign
gringo
guest
outsider
oversea
peripheral
strange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها