معنی و ترجمه کلمه خارج از حدود اختیارات قانونى به انگلیسی خارج از حدود اختیارات قانونى یعنی چه

خارج از حدود اختیارات قانونى

ultra vires

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها