معنی و ترجمه کلمه خارج از سلک روحانیت به انگلیسی خارج از سلک روحانیت یعنی چه

خارج از سلک روحانیت

lay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها