معنی و ترجمه کلمه خارج از قلمرو چیزى به انگلیسی خارج از قلمرو چیزى یعنی چه

خارج از قلمرو چیزى

extraneous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها