معنی و ترجمه کلمه خارج دنیایى به انگلیسی خارج دنیایى یعنی چه

خارج دنیایى

extramundane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها