معنی و ترجمه کلمه خارهاى ریز چرخ و غیره به انگلیسی خارهاى ریز چرخ و غیره یعنی چه

خارهاى ریز چرخ و غیره

spinule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها