معنی و ترجمه کلمه خارپشت کوهى به انگلیسی خارپشت کوهى یعنی چه

خارپشت کوهى

porcupine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها