معنی و ترجمه کلمه خارپشت کوهى به انگلیسی خارپشت کوهى یعنی چه

خارپشت کوهى

porcupine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها