معنی و ترجمه کلمه خار مصرى به انگلیسی خار مصرى یعنی چه

خار مصرى

pyracantha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها