معنی و ترجمه کلمه خار چسبنده به انگلیسی خار چسبنده یعنی چه

خار چسبنده

sticktight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها