معنی و ترجمه کلمه خازن سفالى به انگلیسی خازن سفالى یعنی چه

خازن سفالى

ceramic capacitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها