معنی و ترجمه کلمه خاصیت حیاتى به انگلیسی خاصیت حیاتى یعنی چه

خاصیت حیاتى

vitalist
vitalistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها