معنی و ترجمه کلمه خاص منظوره به انگلیسی خاص منظوره یعنی چه

خاص منظوره

special purpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها