معنی و ترجمه کلمه خالى از اشتباه و سوء تفاهم به انگلیسی خالى از اشتباه و سوء تفاهم یعنی چه

خالى از اشتباه و سوء تفاهم

unmistakable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها