معنی و ترجمه کلمه خال کوبى به انگلیسی خال کوبى یعنی چه

خال کوبى

tatoo
tattoo

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها