معنی و ترجمه کلمه خال کوبیدن به انگلیسی خال کوبیدن یعنی چه

خال کوبیدن

tatoo
tattoo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها