معنی و ترجمه کلمه خانقاه راهبان به انگلیسی خانقاه راهبان یعنی چه

خانقاه راهبان

mninster
monastery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها