معنی و ترجمه کلمه خانمان برانداز به انگلیسی خانمان برانداز یعنی چه

خانمان برانداز

ruinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها