معنی و ترجمه کلمه خانه و حیاط و متعلقات آن به انگلیسی خانه و حیاط و متعلقات آن یعنی چه

خانه و حیاط و متعلقات آن

messuage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها