معنی و ترجمه کلمه خاکبردارى و خیابان بندى کردن به انگلیسی خاکبردارى و خیابان بندى کردن یعنی چه

خاکبردارى و خیابان بندى کردن

landscape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها